سه میم کیست ؟

خب این گل پسری که سمت راست می بینید منم

اگرم نمی بینید با لپتاپ بیاین من واقعا حوصله

ریسنپانسیو کردن نداشتم

———————————————————————-

در مورد من چیز زیاد  قابل عرضی نیست 

با این حال من میگم از خودم

من سه میم هستم بهتره بگم سه میم مخفف

“سید محمد مرتضی ملکی”

دانشجو کسب و کار ( کارآفرینی ) دانشگاه سیستان و بلوچستان

از بچه گی عاشق کامپیوتر بودم خیلی سر و کله میزدم باهاش

سنم رسید به ۱۸ سالگی فهمیدم صدای خوبی دارم

شروع کردم به گویندگی و کم کم حرفه ایی شدم

داشتم مسیر زندگی طی میکردم که جهان با ویروس منحوس

“کرونا”

  رو به رو شد ماجرای من شروع شد ادامه ماجرا داخل وبلاگ …..

سه میم